26.11.09

അരുണ കിരണം (EID-PHOTO POST)

Sayed bin sabith Mosque. Fariq bin Nasser. Doha .Qatar.

താന്‍ നെഞ്ചൊട് ചേര്‍ത്തതെല്ലാം ദൈവീക മാര്‍ഗ്ഗത്തില്‍ ബലിയറുത്ത ഇബ്റാഹീമിന്റെ ഉജ്ജ്വല സ്മരണകളുയര്‍ത്തികൊണ്ട് ഒരു ബലിപെരുന്നാള്‍ കൂടി നമ്മില്‍ സമാഗതമായിരിക്കുന്നു.
ഒരു പുരുഷായസ്സ് മുഴുവന്‍ സ്വയം സമര്‍പ്പിതനായി, ഋജു മനസ്ക്കനായി ഏകദൈവ സന്ദേശവും പേറി ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍‍ താണ്ടിയ ആ സാത്വികന്റെ
ത്യാഗത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മ പെരുന്നാള്‍......
എല്ലാ മലയാളികള്‍ക്കും മനസ്സുനിറഞ്ഞ പെരുന്നാള്‍ ആശംസകള്‍.

ആവേശപ്പൂട്ട്

About Me

My photo
Doha, Qatar
ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരത അനുഭവവേദ്യമായ ഒരു ദൈവവിശ്വാസി.

Visit My other Blogs below.

Visit My other Blogs below.
സില്‍വര്‍ ഫ്രൈംസ്. Silver Frames(Photo-Blog)

ഓട്ടോഫോകസ് (photo-blog)

ഓട്ടോഫോകസ് (photo-blog)
Autofokus (Photo-Blog)
counters
counters