16.6.10

സ്വത്വപ്രതിസന്ധി (PHOTO-POST)
കാലം മാറി...ശീലിച്ചു പോന്ന വര്‍ഗ്ഗ സ്വഭാവത്തിലും,അടിസ്ഥാന തൊഴിലായ കൊത്തുപണിയിലുമെല്ലാം പുത്തന്‍ മുതലാളിത്ത പ്രവണതകള്‍ സ്വാധീനം ചെലുത്തിതുടങ്ങി. കൈ-മെയ് 'അനങ്ങി' പണിയെടുത്തിരുന്ന കാലമൊക്കെ ഇനി പഴങ്കഥ. 'ന്യൂനപക്ഷമായ' പഴയ മരങ്ങളില്‍ 'തുരക്കുന്ന' പണി ഞങ്ങള്‍ തത്ക്കാലം‍ നിര്‍‍ത്തുകയാണ്. പകരം കുറച്ചുകൂടി 'സോഫ്റ്റ്-വെയര്‍' ഫ്രണ്ട് ലി ആവാനാണ് തീരുമാനം. സിന്‍ഡിക്കേറ്റ് 'മാധ്യമങ്ങള്‍' അതിനെ "മൃദുസമീപനം" എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പാരവെക്കുമെന്നറിയാം. അത്തരക്കാരെ 'വെട്ടിനിരത്താന്‍' തന്നെയാണ് തീരുമാനം. വൈരുധ്യാധിഷ്ഠിതഭൗതിക വാദമാണല്ലോ അടിസ്ഥാന പ്രമാണം, അതിനാല്‍ ഞങ്ങളുടെ സ്വഭാവത്തിലും ചില വൈരുധ്യങ്ങളൊക്കെ കാണും! 
[ജന്മപുണ്യമായി ദൈവം തമ്പുരാന്‍ തലയില്‍ 'ഫിറ്റ്' ചെയ്ത് വിട്ട തൊഴിലാളി വര്‍ഗ്ഗ രുധിര-പതാക പിഴുതെറിയാന്‍ മാര്‍ഗ്ഗമില്ലാത്തതിനാല്‍ ഈ ഞാണിന്മേല്‍ കളി ഞങ്ങള്‍ക്ക് തുടര്‍‍ന്നേ പറ്റൂ...]  
അതിനാല്‍
"മര"മൗലികവാദികള്‍ മൂര്‍ദ്ധാബാദ്!.... 'മൃദുലസമീപനം' സിന്ദാബാദ്!
ആവേശപ്പൂട്ട്

About Me

My photo
Doha, Qatar
ജീവിതത്തിന്റെ നശ്വരത അനുഭവവേദ്യമായ ഒരു ദൈവവിശ്വാസി.

Visit My other Blogs below.

Visit My other Blogs below.
സില്‍വര്‍ ഫ്രൈംസ്. Silver Frames(Photo-Blog)

ഓട്ടോഫോകസ് (photo-blog)

ഓട്ടോഫോകസ് (photo-blog)
Autofokus (Photo-Blog)
counters
counters